Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1766 förtroendeman som från 1785 valdes av en stads folkförsamling och var ledare för städernas självstyrelseorgan. Stadsöverhuvudet var bl.a. ordförande i sexmannastadsrådet eller fyrmannastadsrådet, pupillkollegiet och stadsdeputeradeförsamlingen. Han tillhörde rangklass 8. I städerna i Gamla Finland fanns stadsöverhuvud 1787–1797 under ståthållarskapsperioden.

Finsk beskrivning

kaupunginpäämies*

Vuodesta 1766 lähtien Venäjällä käytössä ollut luottamustoimi, johon kaupunkilaiset valitsivat henkilön kansankokouksessa ja joka toimi kaupunkien itsehallintoelimien johtajana. Hän oli mm. puheenjohtaja kuudennus- ja nejännesmieskaupunginraadissa.

Källor

Amburger, Erik , Ingermanland. Eine junge Provinz im Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Petersburg – Leningrad 1980 , 68.

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Stadthaupt. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 222–224.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 118.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 298.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 574–575.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 180.

Andra språk

Ryska gorodskoj golova
Dåtida finska kaupunginpäämies, kaupunginpää
Tyska Stadthaupt

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1787–1797

Synonymer

stadshuvud