Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland 1787–1797 under ståthållarskapsperioden motsvarighet till sexmannastadsrådet i de ryska städerna, vilket leddes av ett stadsöverhuvud. Till skillnad från på annat håll i Ryssland var stadsinvånarna i Gamla Finland indelade i endast fyra invånarklasser.

Finsk beskrivning

nelihenkinen kaupunginneuvosto

Vanhassa Suomessa käskynhaltijakaudella 1787–1797 käytössä ollut vastine venäläiselle kuusihenkiselle kaupunginneuvostolle. Nelihenkisyys johtui siitä, että Vanhassa Suomessa kaupungin asukkaat oli jaettu vain neljään luokkaan, kun taas muualla Venäjällä luokkia oli kuusi.

Källor

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 299.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 124.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 574, 578.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 180.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 270 (kaupunginneuvosto).

Andra språk

Dåtida finska nelimiehinen kaupunginraati, nelimiehinen kaupunginneuvosto

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1787–1797