Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en soldat tillhörande de reservtrupper som uppsattes under stora nordiska kriget genom att fyra rotar eller rusthåll anskaffade och underhöll en soldat respektive soldat och häst. Fyrmänningssystemet avskaffades 1721.

Finsk beskrivning

nelikäs, nelikässotilas

Suuren Pohjan sodan aikainen nimitys reservin sotilaasta tai ratsumiehestä, joka oli värvätty ja varustettu neljän ruodun tai rusthollin voimin. Neljäkäsjärjestelmä lakkautettiin vuonna 1721.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk