Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reservregementen som uppsattes i början av 1700-talet för att ansvara för försvaret inom Sverige under den tid då huvuddelen av armén befann sig i fält utanför rikets gränser.

Finsk beskrivning

nelikäsrykmentti, nelikäsvärväyksellä koottu rykmentti

1700-luvun alkupuolella koottu reservirykmenttityyppi, joka värvättiin vastamaan Ruotsin puolustuksesta kotirintamalla pääosan armeijasta sotiessa valtakunnan rajojen ulkopuolella.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8: 19 (Femmänningar). http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , III: 637 (nelikäs).