Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1785 förtroendeman med säte i sexmannastadsrådet, vald av stadens skråämbeten. I de större städerna i Gamla Finland förekom under ståthållarskapsperioden 1784–1797 sådana förtroendemän för skråhantverkarna. Ämbetshuvudmannen hade till uppgift att övervaka hantverksverksamheten i staden. Han hade säte i fyramannastadsrådet och viss rättsskipningsmyndighet över hantverkarna.

Finsk beskrivning

ammattikunnan päämies, ammattikunnan luottamusmies

Källor

Eroškin, N.P. , Istorija gosudarstvennych učreždenij dorevolucionnnoj Rossii 1983 , 128–129.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 304, 450.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 642.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 183.

Andra språk

Tyska Amtsherr
Ryska remeslennyj golova

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797

Synonymer

ämbetsherre