Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sättet på vilket en fyr, ett fyrskepp eller ett sjömärke lyser och är mörkt på ett periodiskt sätt för att underlätta identifiering.

Finsk beskrivning

majakan valotunnus, loiston valotunnus; majakan ominaistunnus

Tapa, jolla majakka, majakka-alus tai merimerkki välkkyy ja josta sen voi tunnistaa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk