Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1775 självstyrelsemyndighet i anslutning till stadsmagistraten, vars ordförande var stadsöverhuvudet. Pupillkollegierna hade i städerna i uppgift att sörja för föräldralösa barns och änkors utkomst samt att övervaka deras förmyndare. Pupillkollegierna lydde under Kollegium för allmänna fattigvården och välgörenhetsinrättningarna. I städerna i Gamla Finland fanns det pupillkollegier under ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

orpoholhousasiain kollegio, holhousoikeus, holhoojaoikeus

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 110–111.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 115.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 147.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 575, 670–671.

Andra språk

Ryska (gradskij) sirotskij sud
Tyska Stadweisengericht, Waisengericht

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797

Se vidare