Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1785 register över stadsinvånarna, vilket fördes av stadsdeputeradeförsamlingen under överinseende av stadsöverhuvudet i varje stad. Borgarboken var indelad i sex klasser enligt de föreskrivna invånarkategorierna. I städerna i Gamla Finland fördes borgarbok från 1787 till början av autonoma tiden.

Finsk beskrivning

porvariskirja, porvarikirja

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Bürgerrecht. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 9: 324.

Eroškin, N.P. , Istorija gosudarstvennych učreždenij dorevolucionnnoj Rossii 1983 , 127–128.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 222.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 298.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 40, 72-73.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 585, 805.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 66.

Andra språk

Tyska Bürgerbuch
Ryska gorodskaja obyvatel´skaja kniga, gorodovaja obyvate´skaja kniga

Synonymer

borgarebok