Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fullmakt för sändebud.

Finsk beskrivning

valtuutuskirje

Lähettilään valtuutusasiakirja.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk