Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1947 avdelning vid Finansministeriet, vilken ansvarade för ärenden som rörde rationalisering av statsförvaltningen. Redan från 1943 hade det vid ministeriet funnits en befattning som var delegerad för ämbetsverksärenden, som sedermera blev tjänsten förvaltnings- och utvecklingsdirektör.

Finsk beskrivning

järjestelyosasto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Heikkinen, Sakari (et al.) , Valtiovarainministeriön historia I-III , Helsinki: Edita 2009–2010 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 608.

Andra språk

Inga termer på andra språk