Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förbrytelse eller synd av särskilt svår natur. Sådana kunde i princip avgöras endast av påven, som dock kunde delegera avgörandet.

Finsk beskrivning

varattu oikeusasia*, paaville kuuluva tuomio*

erittäin vakava rikos tai synti, josta sai langettaa tuomion vain paavi tai tämän valtuuttama henkilö

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 35.

Andra språk

Latin casus reservati

Synonymer

casus reservati