Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift av rust- och rotehållarna för bestridande av kostnaderna för dugligt manskap, besättande av vakanser bland det ordinarie manskapet och att anskaffa och underhålla reserver. Reservavgift uppbars inte av de till Österbottens regemente hörande rotarna. Skulle efter 1773 uppställas och underhållas av varje rusthåll och rot. Pålagan halverades 1776 då två rusthåll eller roten gemensamt skulle ha en reservkarl. Reservavgiften tillföll i Finland efter 1809 den allmänna militiekassan.

Finsk beskrivning

reservimaksu

Maksu, jota perittiin rustholli- ja ruotutiloilta armeijan miehistön kustannusten kattamiseksi, avointen virkojen täyttämiseksi vakihenkilökunnan parissa sekä reservien hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi. Ruotuarmeijan lakkauttamisen jälkeen maksu suoritettiin yleiselle sotilasrahastolle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 705.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Vargärningsavgift