Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Muntlig eller skriftlig invändning eller gensaga. En reservation är en ofta i protokoll införd förklaring att man inte instämmer i ett beslut som en majoritet fattat, ett anmält missnöje med ett beslut eller en förklaring att man hyser avvikande mening.

Finsk beskrivning

vastalause, varauma, reservaatio

Pöytäkirjaan merkitty kirjallinen tai suullinen vastalause.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 848.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 632.