Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Påvligt reservatfall.

Finsk beskrivning

paavillinen oikeusasia*

paavin tuomiovallan alle kuuluva oikeustapaus

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 35.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare