Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Motpartens meddelande till domstolen om att han inte godkänner käromålet, åtalet eller de yrkanden som framställs. Motsats: medgivande.

Finsk beskrivning

kiistäminen; vastapuolen syytteen tai väitteen kiistäminen oikeudenkäynnissä

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kieltäminen, kielto, vastaan väittäminen