Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom förvaltningen om uppskjutande, överföring, hänvisning av något till någon annan tjänsteman eller myndighet. Termen användes också inom domstolsväsendet, i betydelsen förvisning av en person från gärningsorten (ortsförvisning, särskilt under 1700-talet) eller utvisning ur landet (landsförvisning, särskilt 1826–1894).

Finsk beskrivning

siirtäminen, delegointi

karkottaminen, maastakarkotus; Termi, joka tarkoitti hallinnossa asian tai sen käsittelyn siirtämistä toisen virkamiehen käsiteltäväksi. Tuomioistuimissa tarkoitti henkilön karkottamista paikkakunnalta (erityisesti 1700-luvulla) tai maasta (erityisesti 1826–1894).

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 749.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 522. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 134.

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista

Andra språk

Dåtida finska maanpako; lykkäys, lykkääminen, siirtäminen; neuvominen, osottaminen

Synonymer

landsförvisning
ortsförvisning

Se vidare