Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på landbonde som hörde till ett frälsesäteri och erlade en överenskommen del av den bärgade skörden, vanligen hälften, till adelsmannen som årlig ränta.

Finsk beskrivning

osalampuoti*

Säterin vuokratilallinen, joka maksoi vuosittain sadostaan säterille aina sovitun osan, tavallisesti puolet sadosta.

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 22.

Andra språk

Inga termer på andra språk