Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avgift som en landbonde årligen betalade för att han självständigt brukade ett kyrkogods. Avgiften var fast i motsats till de landbönder som betalade enligt en viss kvot. Dessutom kunde landbonden vara skyldig att prestera dagsverken, förslor och gengärd.

Finsk beskrivning

kirkontiluksen kiinteä vuokramaksu

Erosi yleisistä maavuokrista siitä, että se oli kiinteä maksu eikä osuus tuotosta.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IX: 696.

Andra språk

Latin pensionarius