Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Landbonde på prästgård, präststom- eller annexhemman m.m.

Finsk beskrivning

pappilan lampuoti, pappilan vuokratilallinen

Pappilan tai aputilan vuokratilallinen.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

prästlandbo