Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Frälsejord som genom privilegium av Erik XIV 1562 hade blivit befriat från rusttjänst och från de tillfälliga skatter och vissa pålagor (till exempel kronotionde från år 1600) som de vanliga frälsehemmanen måste stå för, övergående i betydelsen adligt storgods tills begränsningen att bara en adelsman fick äga ett gammalt frälsesäteri upphävdes 1864. Frälsesäteriet skulle vara ett föredöme för traktens bönder, genom ett gott underhåll av byggnaderna och en god skötsel av åkrar och betesmarker.

Finsk beskrivning

rälssisäteri, rälssisäterimaa

Rälssimaa, joka oli vapautettu ratsupalveluksesta ja muista satunnaisveroista sekä tietyistä rasituksista (esimerkiksi kruununkymmenyksistä vuodesta 1600 lähtien), jotka kuuluivat muille rälssitiloille Eerik XIV:n vuoden 1562 privilegion nojalla. Termiä käytettiin myös nimityksenä aatelissuurtilasta aina vuoteen 1864 asti, jolloin kumottiin säädös, jonka mukaan vain aatelinen sai omistaa vanhaa rälssisäterimaata. Rälssisäterin tuli olla sekä kokonsa että hoitonsa puolesta esikuva alueen talonpoikaistiloille.

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 18, 27, 47.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .