Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ridderskapet och adeln som korporation och stånd.

Finsk beskrivning

rälssisääty, aatelissääty

Veroista ja rasituksista vapautettu yhteiskunnallinen luokka. Alun perin vapautukset annettiin tiettyjä suorituksia vastaan, sittemmin ne muuttuivat perinnöllisiksi.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 112.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk