Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Torp på frälsehemman. Frälsetorpen kunde vara upplåtna med ärftlig besittningsrätt på vissa villkor som dokumenterades i domboken vanligen vart tionde år.

Finsk beskrivning

rälssitorppa

Rälssimaalla sijainnut torppa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska rälssitorppa

Se vidare