Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Torpare på frälsehemman. Frälsemannen ansvarade för att jorden uppodlades, byggnaderna hölls i stånd och att erfoderligt underhållsmaterial fanns till hands.

Finsk beskrivning

rälssitorppari

Rälssimaalla sijaitsevan torpan haltija.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 207.

Andra språk

Dåtida finska rälssitorppari

Se vidare