Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Frälseundersökningskontoret utvecklades 1688 ur det kontor som vid Reduktionsdeputationens början hade i uppgift att kollationera Reduktionskommissionens arbetsresultat. Arbetet utvecklade sig till en allmän undersökning av adelns behållna frälsegods. Frälseundersökningskontoret indrogs 1742 och dess uppgifter sköttes därefter av Kammararkivet.

Finsk beskrivning

rälssitutkintakonttori

Konttori, joka syntyi vuonna 1688 aiemmasta reduktion yhteydessä muodostetusta toimielimestä ja jonka tehtävänä oli tutkia aatelisomistukset Ruotsin valtakunnassa. Konttori lakkautettiin vuonna 1742 ja sen tehtäviä hoiti sittemmin kamariarkisto.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 194.

Andra språk

Inga termer på andra språk