Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brev i vilket utfärdaren förbinder sig att bedja för mottagaren och innesluta denne i gemenskapen. Ett stort antal delaktighetsbrev för enskilda personer är bevarade. Det förekom också att ett världsligt gille delgavs ett delaktighetsbrev av en kyrklig orden.

Finsk beskrivning

osakkuustodistus*, osallisuustodistus*

asiakirja, jonka laatija todistaa haltijan kuuluvan osaksi yhteisöä, esimerkiksi veljeskuntaa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 304.

Andra språk

Inga termer på andra språk