Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I vidsträckt betydelse varje sammanslutning av kristna med ändamål att verka till Guds ära genom gudstjänst samt för ömsesidigt andligt och materiellt stöd i den kristna broderskärlekens anda. Verkliga sammanslutningar uppkom på basis av de så kallade gillena.

Finsk beskrivning

veljeskunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin confraternitas

Synonymer

kalandsbröder
sodalitium