Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Granskning av en truppenhet för att kontrollera att dess styrka överensstämde med den som blivit upptagen i längderna och att truppen tilldelats det som den var berättigad till.

Finsk beskrivning

leipäkatselmus*

sotaväen yksikön kastelmus, jossa tarkastettiin, että sen vahvuus vastasi luetteloon kirjattua ja että se oli saanut tarvittavat varusteet

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 465 (mönstring).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/