Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Karelsk truppenhet som bestod av cirka 500 finska frivilliga och som deltog i det karelska upproret i Fjärrkarelen under vintern 1921–1922.

Finsk beskrivning

Repolan pataljoona

Källor

Inga källor