Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontroll av brödets kvalitet och storlek sköttes under medeltiden av stadens råd. I Stockholm kontrollerades bagarna av stadens brödskådare och rådet utsåg också bagarskråets ålderman. År 1484 bestämdes att bagarna förutom vetebröd också skulle baka en brödkaka av rågmjöl enligt gammal sed. Brödets vikt ändrades flera gånger beroende på spannmålspriset. År 1545 fastställdes en tabell för brödets vikt i förhållande till priset på vetespannen.

Finsk beskrivning

leiväntarkastus*; leivän laadun ja koon tutkinta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk