Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finsk beskrivning

paloviinan ylikontrollööri, alkoholinpolton ylitarkastaja; viinanpolttotoimintaa valvonut ylin virkamies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk