Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordinarie lärare av andra graden vid universitet. År 1951 ändrades tjänstebeteckningen till biträdande professor.

Finsk beskrivning

yliopiston adjunkti, yliopistonapulainen

Yliopistollinen opetus- ja tutkimusvirka, vastaa nykyistä apulaisprofessoria.

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , I: 12.

Markkanen, Tapio & Karl Johan (et al.) Donner , Tähtitieteen vaiheita Helsingin yliopistossa : Observatorio 150 vuotta , Helsingin yliopisto. Observatorio 1984 , (sanasto).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 2 (adjunkt).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/