Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiell benämning på akademiapoteket efter flyttningen till Helsingfors.

Finsk beskrivning

Yliopiston Apteekki

Yliopiston apteekin virallinen nimitys Helsinkiin muuton jälkeen.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare