Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domstol vid Alexanders-universitetet med jurisdiktion över universitetets lärare och studenter då de vistades på universitetsområdet under terminerna. Domstolen inrättades när akademin i Åbo flyttades till Helsingfors 1828. Den dömde enligt Finlands lagar och författningar och följde samma rättegångsordning som rådstugurätterna i städer utan kämnärsrätt. Domarna kunde överklagas till hovrätten. Domstolen bestod av tre professorer från Juridiska fakulteten, av vilka den i tjänsteår äldsta verkade som ordförande, och två som adjunkter.

Finsk beskrivning

yliopiston tuomioistuin

Aleksanterin yliopiston tuomioistuin, jolla oli tuomiovalta yliopiston opettajia ja opiskelijoita koskevissa asioissa lukukausien aikana.

Källor

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , V (1828): 431–433.