Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på universitetet i Lund, grundat 1666. Universitetet uppkallades efter kung Karl X Gustav (1654–1660), som 1658 införlivade bland annat Skåne med Sverige. Namnet kvarstår i universitetets sigill (Sigillum Universitatis Gothorum Carolinae).

Finsk beskrivning

Karoliininen yliopisto

Vuonna 1666 perustetusta Lundin yliopistosta käytetty nimitys. Nimitys annettiin alunperin kuningas Kaarle X Kustaan (1654–1660) mukaan , ja se on säilynyt edelleen yliopiston sinetin tekstissä (Sigillum Universitatis Gothorum Carolinae).

Källor

Inga källor