Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordtal som användes som grund för grundskatten i bl.a. Österbotten. Storleken på ett karpland var en yta som skulle besås av en karp spannmål, som i vissa delar av Finland var 1/3 och i andra 1/4 tunna. För ett karpland skulle erläggas ett öre penningar. Karpland är belagt år 1470.

Finsk beskrivning

karpionmaa

Maa-alan mittayksikkö, jota käytettiin maaveron perustana muun muassa Pohjanmaalla. Karpionmaa oli mittana maa-ala, jolle kylvettiin yksi karpio viljaa. Karpio oli osissa Suomea 1/2 tynnyriä, toisissa 1/4 tynnyriä. Yhdestä karpionmaasta maksettiin äyri veroa.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 349.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 308.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska karpionmaa

Se vidare