Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordtal som användes som grund för grundskatten i bl.a. Österbotten. Ursprungligen skulle ett öre utgöras av vart karpland och två dagsverken av varje pundland. År 1557 kunde de senare utbytas mot en smörränta som fick benämningen dagsverkssmör.

Finsk beskrivning

punnanmaa

Maa-alan mittayksikkö, jota käytettiin maaveron perusteena muun muassa Pohjanmaalla. Alun perin veroa maksettiin äyri karpionmaalta ja kaksi päivätyötä punnanmaalta. Vuodesta 1557 lähtien punnanmaata koskevan veron saattoi vaihtaa suoritettavaksi voissa ja uusi vero nimettiin täten taksvärkkivoiksi.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 349.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk