Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattmått använt i Savolax på 1500-talet. En kolmas var en sjättedels spann, liksom spannen var en sjättedels pund. Tolv pund utgjorde en läst.

Finsk beskrivning

kolmas

Savossa 1500-luvulla käytetty veromitta, 1/7 pannia

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 507.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 630.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kolmannes
oravainen