Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om 1/3 av något, till exempel skatter, arvoden och sportler.

Finsk beskrivning

kolmannesosa, kolmannesosat

Källor

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , 28.5.1839: VIII: 212, anmärkning 1, 2.