Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En tredjedel av en socken. Indelningen förekom i en stor del av Satakunta och under tidig medeltid också i delar av Västra Nyland och Egentliga Finland. Ännu under 1500-talet uppbars vissa avgifter enligt tredingen.

Finsk beskrivning

kolmannespitäjä

pitäjän kolmasosa; Vanha, Satakunnassa ja Varsinais-Suomen sekä itäisen Uudenmaan osissa käytössä ollut jakotapa, jonka mukaan kannettiin tiettyjä maksuja vielä 1500-luvulla.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 350.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 578.

Andra språk

Inga termer på andra språk