Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bygdelagsenhet som utgjorde en tredjedel av en naturligt avgränsad bygd, som ett landskap. Det medeltida Åland var indelat i tredingar; Saltviks, Finströms och Jomala. Deras uppgifter var att äga mindre allmänningar, att bygga broar och färjor och att turvis ombesörja överskickandet av den årliga skatten till fastlandet. Ännu i början av 1500-talet fördelades skjutsningsskyldigheten på tredingarna. Dessutom utgjorde tredingar rättssamfund med rättsskipning på tredingstingen.

Finsk beskrivning

kolmannespitäjä*

Luonnollisesti rajautuvan alueen tai maakunnan kolmasosa. Keskiaikainen Ahvenanmaa oli jaettu kolmee kolmannespitäjään: Saltvikiin, Finströmiin ja Jomalaan.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 577.

Andra språk

Inga termer på andra språk