Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungens bryte på en husabygård. Han skulle sköta gården och förvalta kronogodsen på orten. Han hade även befogenheter inom rättsskipningen. I Dalarna fanns det förmodligen en husabyman i varje treding och han hade inom den en del av länsmannens befogenheter.

Finsk beskrivning

vallaskylän esimies*; kuninkaan edustaja kuninkaalle kuuluvassa kylässä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk