Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

By som tillhörde en kung eller biskop. Husabyar är inte kända i Island och Finland, men nog i Sverige, Norge och Danmark. Husabyn uppkom antagligen på 600–900-talen. Husabyn var den gård där kungens visthus var belägna och som var byggd så att den kunde ta emot honom och hans följe. Husabyn kan också ha haft vissa militära uppgifter eftersom husabymannen i Trögd benämndes ”hövitsman”. Husabyns administrativa betydelse försvann under 1200-talet.

Finsk beskrivning

vallaskylä*; kuninkaan tai piispan omistukseen kuulunut kylä, joka toimi tarvittaessa myös omistajan majoituspaikkana

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk