Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Växel som utställts (trasserats) men som ännu inte accepterats av trassaten.

Finsk beskrivning

tratta, asete

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 600.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk