Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bank (eller person) på vilken växel eller check utställs och som därmed förväntas acceptera denna och utbetala det därpå angivna beloppet. Termen användes också om själva dokumentet.

Finsk beskrivning

trassaatti; (vekselin tai sekin) lunastaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska trassaatti