Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åtgärd som avser att ”genom undanröjande av bevis eller egendom” hindra att ett mål utreds på tillbörligt sätt.

Finsk beskrivning

todisteiden hävittäminen, kollusio

Rikoksen todisteiden hävittäminen tai pimittäminen, jonka tarkoituksena on vaikuttaa rikosasian selvittämiseen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kollusioni