Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter Finlands självständighet namnet på det tidigare Kejserliga Alexanders-universitetet, fram till att beteckningen Helsingfors universitet togs i bruk 1919.

Finsk beskrivning

Aleksanterin-yliopisto

Nimitys aiemmalle Keisarilliselle Aleksanterin-Yliopistolle Suomen itsenäistymisen jälkeen aina siihen asti, kunnes nimitys Helsingin yliopisto otettiin käyttöön vuonna 1919.

Källor

Inga källor