Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott vid Alexandersuniversitetet som granskade studentexamina. Studentexamensutskottet tillsattes av universitetets konsistorium. Det bestod av examinatorer som utsågs bland universitetslärarna samt ett visst antal licentiater.

Finsk beskrivning

Ylioppilastutkintovaliokunta

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , IV: 1432. http://runeberg.org/pieni/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1871 nr 17: § 3: 2 .

Andra språk

Inga termer på andra språk