Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen muntligt, från och med 1872 främst skriftligt och från och med 1919 enbart skriftligt prov på kunskaper som ger behörighet att studera vid ett universitet. Examen hade sina rötter i inträdesförhören till Kungliga akademin i Åbo. Studentexamen knöts 1852 till gymnasiets lärokurs och avlades muntligen vid universitetet till 1872. Sedan avlades studentexamen vid läroverken som gymnasiets dimissionsexamen i modersmål, andra inhemska språket, ett främmande språk och matematik. Realprovet infördes 1919 och verkställdes 1921. Under krigstiden (1939–1944) avlade soldater studentexamen endast i tre ämnen.

Finsk beskrivning

ylioppilastutkinto

Alun perin suullinen, vuodesta 1872 pääosin kirjallinen ja vuodesta 1919 yksinomaan kirjallinen koe, joka antoi oikeuden jatkaa opintoja yliopistotasolla. Koe pohjautuu Turun Kuninkaallisen Akatemian sisäänpääsykuulusteluihin. Lukion opetusohjelmaan se liitettiin vuonna 1852.

Källor

Kaarninen, Mervi & Pekka Kaarninen , Studentexamen i Finland. Studentexamensnämnden 2002 . http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/150/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .