Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kaarninen, Mervi & Pekka Kaarninen , Studentexamen i Finland. Studentexamensnämnden 2002 . http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/150/


S

Ursprungligen muntligt, från och med 1872 främst skriftligt och från och med 1919 enbart skriftligt prov på kunskaper som ger behörighet att studera vid ett universitet. Examen hade sina rötter i inträdesförhören till Kungliga akademin i Åbo. Studentexamen knöts 1852 till gymnasiets lärokurs och avlades muntligen vid universitetet till 1872. Sedan avlades studentexamen vid läroverken som gymnasiets dimissionsexamen i modersmål, andra inhemska språket, ett främmande språk och matematik. Realprovet infördes 1919 och verkställdes 1921. Under krigstiden (1939–1944) avlade soldater studentexamen endast i tre ämnen.