Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ekonomiskt understöd i form av kollektstipendium. Studenthjälpen gick till de inom stiftet skickligaste och mest behövande studenterna vid universitetet, särskilt de som studerade vid prästseminariet och som hade utmärkt sig för flit och sedligt leverne.

Finsk beskrivning

opiskelija-avustus

hiippakunnan etevimmille ja eniten apua tarvitseville opiskelijoille annettu kolehtistipendi; Etusijalla olivat pappisseminaarissa opiskelevat ja opinnoissaan kunnostautuneet opiskelijat.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): )V: § 1690: 996.